De cruciale opdracht voor het onderwijs is verbinden. Door kinderen religieus onderwijs te laten volgen, is dit in mijn optiek in het geding.

Openbaar of Bijzonder Onderwijs?

Ouders kunnen er voor kiezen om hun kind naar het openbaar onderwijs te sturen of naar een school met een duidelijke geloofsovertuiging. Dit is de zogenoemde keuzevrijheid.

Religieus onderwijs is wat mij betreft eerder een inbreuk op de vrijheid van kinderen om in de loop der jaren uit te kunnen groeien tot een individu, of zoals veel scholen het noemen: Het kind opvoeden tot kritische wereldburger. Met die zogenaamde vrijheid gaan kinderen gebukt onder een systeem van religieuze beïnvloeding. Hun kaders worden gezet en eenzijdig gevoed, niks geen kritische wereldburger.

De Scheiding Tussen ‘Kerk’ en Staat

School is een verplicht en gefinancierd onderdeel van de overheid. Als wij kerk en staat gescheiden willen houden, hoe vanzelfsprekend is het dan om ook kerk (religie) van school te scheiden? Ok, het religieus onderwijs heeft bijgedragen aan het gelijktrekken en binden van katholieken en protestanten in Nederland. Maar anno 2016, zorgt religie voor meer scheiding dan binding in de maatschappij.

Door de afschaffing van christelijk, hindoeïstisch, islamitisch en joods onderwijs kunnen steeds grotere verschillen tussen groepen worden bestreden. Zolang niet alle kinderen verplicht naar het algemeen bijzonder onderwijs gaan, zullen kinderen op school en thuis overspoeld worden met religieuze verhalen. Het mag niet zover komen dat het enige referentiekader de religie wordt en dat andere gedachtegoed als vijandig wordt gezien. Waar is de vorming als kritisch wereldburger dan nog gebleven? Alleen door een breed referentiekader kun je kritisch zijn.

Religie Bepaalt Schoolkeuze

Het onderwijs maakt sociale verbetering mogelijk. De plek van de wieg is de afgelopen 50 jaar minder bepalend geworden voor succes in het leven en deelname aan de samenleving. De zelf verworven vaardigheden en de eigen diploma’s zijn maatgevend geworden. Onderwijs heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de spreiding van kennis en daarmee aan het verkleinen van de verschillen in de samenleving. Echter zorgt religie wat mij betreft nog wel voor een belangrijke scheiding in de samenleving, omdat de schoolkeuze hier op gestoeid kan zijn. Juist die scheiding vind ik gevaarlijk.

Onderwijs is nog steeds het beste antwoord op ongelijkheid tegengaan. Zo kunnen we sociale mobiliteit in stand houden en vervagen de scheidslijnen. Dat is het doel van mijn gedachte. Ik probeer met dit artikel geen kloof te creëren tussen goed en slecht of gelovig en openbaar. Ik geloof echter dat het afschaffen van bijzonder onderwijs een manier kan zijn om verschillen tussen groepen te verkleinen. Onderwijs moet je kaders verbreden en je misschien wel juist andere dingen laten horen dan je thuis krijgt voorgeschoteld. Dit alles om de verbinding met elkaar door onderwijs terug te krijgen.

We moeten met elkaar leven en niet naast elkaar.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sluit Menu