Het SAMR-model

Wat is het SAMR-model?

Het SAMR-model is een model, gericht op het digitaliseren van bestaand materiaal of bestaande werkvormen. Het SAMR-model bestaat uit vier niveaus. Deze niveaus slaan op de mate en verschillende vormen waarin onderwijs gedigitaliseerd kan worden. Dr. Ruben Puentedura is de bedenker van het SAMR-model en het wordt reeds door vele onderwijzers toegepast.

Zie ook onze blog over het TPCK-model. Dit model sluit aan op het SAMR-model.

De vier niveaus

SAMR staat voor Substitution (vervanging), Augmentation (verhoging), Modification (wijziging) en Redefinition (herdefinitie).

Substitution

Het niet gebruiken van techniek heeft hetzelfde leerrendement als het simpelweg vervangen (substitution) van een boek door een digitaal boek zonder extra toepassingen (van papier naar PDF).

Augmentation

Wanneer er wel sprake is van extra toepassingen, zoals een zoekmachine waardoor woorden makkelijk opgezocht kunnen worden, is er sprake van verhoging van de effectiviteit (augmentation). Ook het digitaal maken van een toets of quiz valt onder augmentation. Leerlingen kunnen achteraf snel hun antwoorden en gemaakt werk inzien. Voor het reeds geleerde biedt dit geen hoger leerrendement. Deze twee niveaus vallen onder het ‘verbeteren’ van materiaal. De volgende twee niveaus zijn gericht op transformatie en hebben een groter leerrendement tot gevolg.

tmp661408904193769474

Modification

De eerste is het wijzigen van het materiaal, of het onderwijs, door fundamenteel anders te gaan werken. Voorbeeld: Een gesproken gedicht met als achtergrondgeluid bijpassende originele muziek. De muziek doet het thema van het gedicht recht. Een ander voorbeeld is het bouwen van een interactieve digitale poster. De poster kan door leerlingen met elkaar gelinkt worden zodat ze bij wijze van expert methode elkaars kennis kunnen verrijken. Een andere eigenschap is dat in het proces makkelijk feedback gegeven kan worden. Het materiaal is, terwijl het gemaakt wordt, real time inzichtelijk voor klasgenoten en docenten. Dit kan vervolgens, bijvoorbeeld met ouders, gedeeld worden.

Redefinition

Redefinition is de laatste stap. Het gebruik van technologie is hierbij, net als bij modifciation, geen doel meer maar een middel. De wereld van de student en de docent reikt hiermee buiten het klaslokaal. (Gaudet, 2014)

Redefinition in de praktijk

Een voorbeeld hiervan is het volgende project: De leerlingen uit 3A+ hebben een link naar een aantal, door meneer de Vink uitgezette, vacatures toegestuurd gekregen. Het zijn vacatures voor managementbanen bij een nog op te zetten televisiezender. Het is de bedoeling dat de leerlingen enkele uren aan televisie gaan maken. Zij zullen alles volledig autonoom verzorgen zonder tussenkomst van een docent. (zie hun website hier). Het eindresultaat is door ouders, familie en vrienden te beschouwen op een, daarvoor door de leerlingen georganiseerde, première. Hun vorderingen zijn te volgen op de zojuist naar gelinkte website.

Onder de verschillende banen vallen baantjes als directeur van de zender. Ook manager van inhoud, ondersteunende media, financiën (want ja, materialen moeten gekocht en dus verdiend worden door bijvoorbeeld reclame en andere acties), programmering, taal etc. Het managementteam heeft na aangenomen te worden invulling gegeven aan verdere baantjes en zet weer vacatures uit voor klasgenoten. Dit zijn baantjes als acteur, cameraman of bijvoorbeeld leden van het marketingteam.

Leerlingen schrijven zelf concepten en scripts. Deze delen zij real-time met elkaar via bijvoorbeeld Googledrive. De medewerkers van het taalteam zorgen ervoor dat correctie direct toegepast kan worden en al het materiaal wordt met tablets gefilmd. Hetzelfde geldt voor de teksten die gedeeld en bewerkt worden door daarvoor aangestelde teams. Er komt ontzettend veel kijken bij een project als dit. Het is een project dat zonder techniek onmogelijk te realiseren is. Tegelijkertijd, is het een project waarbij leerlingen vaardigheden opdoen, die zij normaal pas na hun schoolcarrière zouden opdoen. Tot slot, is hun materiaal te bekijken door mensen vanuit de hele wereld. 

Welk niveau is het beste?

Het SAMR-model is een goed model om je in te verdiepen wanneer je van plan bent bijvoorbeeld tablets in de klas te integreren. Het houd je als docent scherp door je bewust te maken van het niveau waarop je innovatie doorvoert. Het is niet zo dat substitution slechter is dan redefinition. Het gaat erom dat je het niveau toepast waar de opdracht om vraagt. Substitution kan handig zijn wanneer leerlingen stencils kwijtraken en je deze voortaan als pdf-bestand wilt aanleveren. Redefinition is alleen mogelijk bij opdrachten met een bepaald karakter en augmentation verhoogt de efficiëntie.

Kijk naar jouw onderwijs en leg het SAMR-model ernaast om te zien waar winst te behalen is. Pak het er zeker bij als je van plan bent iets te digitaliseren!

Dennis de Vink

Gedreven docent Engels en mentor. Dennis schrijft met veel passie een eigen methode voor zijn vak en is erg enthousiast over formatief evalueren en handelen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sluit Menu