Task Based Learning NieuwKrijt-methode

Task Based learning NieuwKrijt-methode. Deze blog bevat een aantal uitgewerkte voorbeelden voor lesideeën volgens de Task Based Learning (TBL) werkwijze. Deze dienen ter inspiratie.

NieuwKrijt.nl heeft haar eigen draai gegeven aan deze werkwijze, om hem voor meerdere vakken en onderwijstypen toepasbaar te maken. Dit artikel wordt in het recentelijk door NieuwKrijt.nl geplaatste artikel onderbouwd.

Alle lesideeën volgen de stappen die onderaan dit bericht vermeld worden. Hoewel er geen lesideeën voor praktijkonderwijs, lwoo of vmbo b/k/gt genoemd worden, kan er wel inspiratie uit onderstaande voorbeelden geput worden.

Voor alle voorbeelden geldt dat de leerlingen zelf op zoeken moeten naar de kennis om de taak te volbrengen. Zij krijgen geen instructie van een docent over hoe dingen werken. Deze informatie is wel voor hen beschikbaar gesteld door de docent op voor hen toegankelijk plekken (blended omgeving, studiewijzer, websitelinks, videos, etc.)

Wiskunde 1 mavo / havo / vwo

Reddingsoperatie – hoeken (coördinaten)

De leerlingen worden in drie verschillende groepen opgedeeld.

Groep A bevindt zich op een schip en moet door middel van aanwijzingen over de omgeving en laatst bekende coördinaten (deze worden gegeven), de huidige positie van het zinkende schip via SOS doorgeven aan hulpdiensten aan land. Hun radar functioneert niet meer.

Groep B is een groep leerlingen aan land die de SOS-oproepen ontvangt. Zij moeten met de coördinaten op de kaart bepalen waar het zinkende schip zich bevindt. Zij vragen vervolgens aan hulpdiensten op zee welk van de schepen het dichts bij het zinkende schip is. De verschillende groepen uit C geven hun coördinaten door. Ze geven de coördinaten van het zinkende schip door aan de dichtstbijzijnde hulpdiensten uit groep C.

Groep C is een groepje leerlingen uit een grotere groep leerlingen die het dichtst bij het zinkende schip aanwezig is. Zij krijgen de coördinaten van de hulpdiensten aan land en moeten bepalen in welke richting zij moeten varen.

Er kan een zandloper of een timer gebruikt worden om het geheel dramatischer en spannender te maken. Deze opdracht kan ook als vakoverstijgende opdracht samen met Engels gedaan worden. Door de missende informatie is er een noodzaak tot communicatie in de doeltaal. 

Wiskunde 5 havo / vwo

Statistiek – Zoek voor een luchtvaartmaatschappij uit welke keuzes gemaakt moeten worden

De leerlingen werken in verschillende groepen voor een luchtvaartmaatschappij. Allen moeten minstens vijf efficiënte maatregelen doorvoeren die de winst van de maatschappij vergroten. De groep studenten met de meeste winst krijgt een vast contract.

De groepen krijgen allemaal dezelfde datasets over een bestaande luchtvaartmaatschappij en bronnen waarin te gebruiken data te vinden is. Winst kan bijvoorbeeld behaald worden op de afmetingen van stoelen (gemiddelde omvang passagiers) tot de keuze in eten (voorkeuren, houdbaarheid etc.) en hoeveelheid ervan aan boord.

Biologie 3 havo / vwo

Bureau voor bemiddeling bij zwangerschapsproblematiek – voortplanting

Leerlingen werken bij bovenstaand bureau en krijgen casussen van toekomstig ouders die moeilijk zwanger raken. De leerlingen moeten advies geven om het succes op zwanger raken te vergroten.

Diëtist(e) – vertering

De leerlingen werken als diëtist(e) en geven advies aan mensen met onder- of overgewicht. Ze krijgen uitgebreide casussen en geven op basis ervan advies.

Arts – erfelijkheid

De leerlingen werken als arts in een ziekenhuis en doen erfelijkheidsonderzoek voor ouders die een kinderwens hebben. In de casussen die gegeven worden is sprake van bepaalde erfelijke aandoeningen. De leerlingen gaan kijken voor welke ouders het verstandig is om kinderen te krijgen en hoe groot de kans is op complicaties of genetische overdracht van afwijkingen.

Natuurkunde 5 havo / vwo

opticien

De leerlingen gaan aan de slag als opticien en moeten ogen van elkaar meten met echte apparatuur. Er komt een opticien op school om hen hierin te begeleiden.

Maatschappijleer 4 havo / vwo

Gaswinning

De leerlingen zijn beleidsmedewerker bij de provincie Groningen. Ze moeten onderzoek doen en advies uitbrengen omtrent de gaswinning. Hierbij moeten zij rekening houden met allerlei maatschappelijke aspecten.

Orgaandonatie. De rol van de gemeente

De leerlingen werken als beleidsmedewerker voor het gemeentehuis van hun eigen gemeente. De gemeente wil dat iedereen vanaf achttien jaar een donorformulier invult bij de afgifte van een paspoort of identiteitskaart. De leerlingen moeten advies uitbrengen aan de gemeente omtrent dit onderwerp.

Scheikunde 3 havo

Waterzuivering

De leerlingen krijgen de opdracht een natuurgebied te herstellen. Er zijn bepaalde chemicaliën (geen zware metalen) in het water terecht gekomen. De leerlingen moeten ontdekken hoe zij het natuurgebied kunnen reinigen.

Scheikunde 4 havo

Shell – kraken aardolie

De leerlingen moeten voor de marketingafdeling van Shell schrijven hoe het kraken van aardolie in zijn werk gaat.

Aardrijkskunde 1 havo / vwo

Veel mensen willen wonen in uiterwaarden van rivieren. De leerlingen moeten de gevaren op bestaande plekken in Nederland beoordelen op veiligheid. Hierbij moeten zij rekening houden met overstromingsgevaar op basis van beschikbare gegevens uit het verleden.

Aardrijkskunde 4 havo / vwo

De leerlingen moeten een weerbericht maken op basis van actuele gegevens over onder andere hoge- en lage luchtdrukgebieden. Zij nemen de weerberichten op en plaatsen deze op een YouTube-kanaal.

Economie 2 mavo

Plaatselijke krant – procentuele veranderingen supermarktovername

De lokale supermarkt is overgenomen door de Albert Heijn. De leerlingen zijn onderdeel van het lokale dagblad en doen een prijsvergelijking. Ze willen in het artikel aangeven, hoeveel de gemiddelde inwoner van het dorp waarin zij wonen erop achteruit gaat per maand.

Talen

Alles

Voor talen is ontzettend veel te verzinnen omdat je in een taal over allerlei zaken kunt spreken. De talen dienen zich dan ook uitstekend voor vakoverstijgende projecten en taakgerichte opdrachten. Wanneer vakoverstijging niet mogelijk is, denk dan aan een opdracht als deze:

De leerlingen moeten indirecte reden in het Engels leren. Ze krijgen een aantal uitspraken van ministers en moeten verslag leggen op het nieuws.

Teveel voorbeelden, te weinig tijd

Neem je niet voor je hele curriculum om te gooien, maar start af en toe eens met het aanbieden van theorie via een taak- en / of probleemgerichte opdracht. Ontwikkel daardoor affiniteit met het anders aanbieden van je stof. Wie weet krijg je de smaak te pakken en kan de methode de deur uit. Tips voor hoe je dit soort opdrachten duidelijk kunt vormgeven middels digitale tools? Klik hier!

De stappen

  • Voorkennis wordt geactiveerd door het laten zien van materiaal dat aansluit op het volbrengen van de taak. De taak wordt nader omschreven / uitgelegd. Theorie / lesstof wordt NIET vooraf gedeeld. Leerdoelen daarentegen wel.
  • De leerlingen volbrengen de taak individueel, in paren of groepjes. Deze stap kan een les maar ook weken in beslag nemen (project). Onderzoek doen, plannen, overleggen, uitvoeren zijn allemaal te nemen stappen. De taak moet hier volbracht worden. Het doen van de taak als onderdeel van een bedrijfje is een goede methode en biedt een voor de leerlingen herkenbare context (televisienetwerk, gemeente, opticien) De docent / onderwijsassistent heeft een ondersteunende / coachende rol.
  • De leerlingen plannen een verslaglegging van hun werkwijze en leeropbrengst met elkaar. Deze reflectie door leerlingen geeft henzelf en de docent inzicht in de aandachtspunten.
  • De verslaglegging wordt gedeeld met de klas en de docent. Dit gebeurt door middel van presentaties of bijvoorbeeld door infographics. Dit maakt de voorgaande stap voor het gevoel van leerlingen relevanter.
  • De docent analyseert met individuele leerlingen, groepen en / of de klas welke punten meer aandacht nodig hebben. (Diagnosticeren, formatieve aard)
  • De leerlingen oefenen, in principe individueel, waar zij nog moeite mee hebben. De originele taak is in deze zin nog steeds relevant omdat leerlingen door het uitvoeren van de taak en het leggen van het verslag waar hun aandachtspunten liggen. Hierdoor wordt het leren betekenisvoller daar zij een kennisgebrek hebben opgemerkt tijdens het doen van de taak of het oplossen van een probleem. Ook vaardigheden kunnen tijdens deze stap getraind worden.
  • Eventueel kan nu een summatieve toets afgenomen worden over de theorie die tijdens de taak aan bod is gekomen.

Dennis de Vink

Gedreven docent Engels en mentor. Dennis schrijft met veel passie een eigen methode voor zijn vak en is erg enthousiast over formatief evalueren en handelen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sluit Menu