Wanneer docenten zwijgen leren leerlingen meer – ‘Task Based Learning’.

Wanneer docenten zwijgen leren leerlingen meer – Task Based Learning. Gelukkig! Deze titel heeft je wellicht flink op de kast gejaagd maar nieuwsgierig genoeg gemaakt verder te lezen. Op veel scholen vertrekt de ene groep leerlingen uit een lokaal en komt er een nieuwe binnen. De leerlingen gaan, als het goed is, zitten, pakken hun spullen en wachten op instructies van de docent. Wacht! Is dat goed? Concreter geconcludeerd: “De leerlingen gaan zitten en wachten op de docent.” Zijn de leerlingen niet degene die actief aan de slag moeten gaan?

“Ja maar, ik moet ze toch vertellen wat het kraken van ruwe aardolie (scheikunde) is?” Nee hoor, iedereen die op de blauwe link heeft gedrukt heeft het kunnen lezen (grapje!) Uiteraard zijn docenten essentieel in het overbrengen van theorie. De manier waarop is echter zeer divers. Graag bespreken wij een persoonlijke variant van Taak- en oplossingsgericht leren (Task / Problem Based Learning).

Wat is Task Based Learning (NieuwKrijt-methode)?

Task Based Learning (TBL) (Ellis 2003) is een uitstekende manier om talen te leren. TBL staat haaks op Present, Practice, Produce (PPP). We bespreken hier echter een aangepaste aanpak die voor allerlei vakgebieden toepasbaar is. Mocht je meer informatie willen omtrent TBL met betrekking tot het leren van een tweede taal? Kijk dan hier.

Mocht je de volgende stappen te abstract vinden zonder voorbeeld, dan deel ik hier aan aantal concrete voorbeelden, waarna de onderstaande stappen meer tot de verbeelding zullen spreken. Dit zijn de te doorlopen stappen bij het werken met TBL via de NieuwKrijt-methode:

  • De docent heeft lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een taak. De taak is bijvoorbeeld het schrijven van een beleidsplan voor de gemeente, omtrent donorinschrijving bij het ophalen van een paspoort (maatschappijleer). De theorie die normaliter geraadpleegd zou worden tijdens het doen van opdrachten in werkboeken, wordt nu van ongekend belang voor het uitvoeren van de taak; het schrijven van het beleidsplan. De theorie wordt daarmee betekenisvoller. In de taakopzet kan differentiatie ingebouwd worden door aan verschillende rollen voor leerlingen te denken. Ook verschillende scenario’s kunnen hieraan bijdragen. Deze stap krijgen de leerlingen niet mee.
  • Voorkennis wordt geactiveerd door het laten zien van materiaal dat aansluit op het volbrengen van de taak. De taak wordt nader omschreven / uitgelegd. De theorie / lesstof wordt NIET vooraf gedeeld. Leerdoelen daarentegen wel.
  • De leerlingen volbrengen de taak individueel, in paren of groepjes. Deze stap kan een les maar ook weken in beslag nemen (project). Onderzoek doen, plannen, overleggen, uitvoeren zijn allemaal te nemen stappen. De taak moet hier volbracht worden. Het doen van de taak als onderdeel van een bedrijfje is een goede methode en biedt een voor de leerlingen herkenbare context (televisienetwerk, gemeente, opticien) De docent / onderwijsassistent heeft een ondersteunende / coachende rol.
  • De leerlingen plannen een verslaglegging van hun werkwijze en leeropbrengst met elkaar. Deze reflectie door leerlingen geeft henzelf en de docent inzicht in de aandachtspunten.
  • De verslaglegging wordt gedeeld met de klas en de docent. Dit gebeurt door middel van presentaties of bijvoorbeeld door infographics. Dit maakt de voorgaande stap voor het gevoel van leerlingen relevanter.
  • De docent analyseert met individuele leerlingen, groepen en / of de klas welke punten meer aandacht nodig hebben. (Diagnosticeren, formatieve aard)
  • De leerlingen oefenen, in principe individueel, waar zij nog moeite mee hebben. De originele taak is in deze zin nog steeds relevant omdat leerlingen door het uitvoeren van de taak en het leggen van het verslag waar hun aandachtspunten liggen. Hierdoor wordt het leren betekenisvoller daar zij een kennisgebrek hebben opgemerkt tijdens het doen van de taak of het oplossen van een probleem. Ook vaardigheden kunnen tijdens deze stap getraind worden.
  • Eventueel kan nu een summatieve toets afgenomen worden over de theorie die tijdens de taak aan bod is gekomen.

Zou het niet tof zijn als kinderen taken en problemen in een uitdagende context voorgeschoteld kregen? Het zijn taken die zij enkel kunnen uitvoeren en problemen die zij enkel kunnen oplossen met de theorie die zij zelf raadplegen. Gelukkig zijn taken en problemen goed te combineren binnen opdrachten. Bij veel taken die je uitvoert ontstaan problemen die je moet oplossen voordat je verder kunt om je taak te volbrengen. Het gevoel dat je vervolgens iets bereikt hebt, is van onschatbare waarde voor leren. Bovendien hebben je hersenen hard moeten werken een probleem op te lossen en heb je de te leren theorie daarvoor gebruikt. Die theorie blijft dus goed hangen want het is gekoppeld aan een voor jou betekenisvolle ervaring.

Het leuke van TBL-Nieuwkrijt is dat het makkelijk te combineren is met ondernemerschap. Laat ondernemerschap nou net een belangrijke vaardigheid in de 21e eeuw zijn (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)!

Dennis de Vink

Gedreven docent Engels en mentor. Dennis schrijft met veel passie een eigen methode voor zijn vak en is erg enthousiast over formatief evalueren en handelen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sluit Menu